Trädgård

Lagerstängsel: hållbart och miljövänligt

 

Prunus laurocerasus (allmänt känd som Laurier) är en idealisk växt för vackra täta staket. Växten är grön året runt (grön på vintern) och är mycket hållbar. Blanda inte denna Prunus laurocerasus med Laurus Nobilis. Den är inte hållbar och används för matlagning. Laurel i denna trädgårdsblogg betyder Prunus laurocerasus.
Laurel fungerar bra i solljus, skugga och halvskugga. Växter kan planteras nästan var som helst så länge som jorden är berikad med jordvårdsmedel. Vikblommor med vita blommor i april/maj.
Försiktighetsåtgärder när du planterar ett staket:

Växtstorlek / växtavstånd
Markförbättring
Rätt plats
Befruktning
beskära

Rotväxt
Köp inte växter som är för små. Det kommer att ta lite tid innan ett tätt staket skapas. Laurel är en lättillgänglig växt och finns i en mängd olika höjder. Större växter har flera sidogrenar så att staketet kan växa snabbare. Ett lager på cirka 1 meter med en stor Nekobu-nematod är tillräckligt stort för ett tätt staket. I så fall skulle planteringsavståndet mellan de två plantorna vara ca 40/50 cm. Pälsens längd växer lika fort som bredden.
Kontrollera noggrant rätt planteringsavstånd för växtens aktuella storlek.
Blanda lerjord med jordbehandlingsmedel.
Bra jord är mycket viktigt för staketväxter. Rötter måste ha tillräcklig tillgång till vatten, luft och näring. Blanda bra jordbehandlingsmedel som Vivimus® med befintlig jord. Jorden på plantagen på detta foto bestod huvudsakligen av lera. Genom att blanda Vivimus® med lerjord kan en finare jordstruktur erhållas. Läs mer om jordförbättring i bloggen jag skrev tidigare. Lagerväxter kan köpas i krukor eller morotsbollar. Växter med rotlökar innehåller en smältbar väv för att hålla ihop rötterna. Plantera vikar i planteringshålen och klipp lätt ett nät runt rotlökarna för att hjälpa rötterna att växa in i jorden. Resten av nätverket förblir under jord och smälter. Först då kommer du att täcka växten med jord. Prunus laurocerasus fungerar bra på fuktiga eller torra jordar. Växter kan få mycket vatten. Men i mycket fuktig jord ruttnar rötterna och växterna slår inte rot.
Befruktning
Och glöm inte dimman. Inhägnade växter stänger inte ordentligt utan växtmat. Och det är precis vad du vill uppnå. Dessutom garanterar gödsel en hälsosammare växt som håller i flera år. Jag gödslar staket och trädgårdsväxter två gånger om året.
beskära
Du gör inte mycket arbete på lagerstängslet. Dock bör staketet beskäras en eller två gånger om året på våren eller hösten. Växten förgrenar sig sedan i olika riktningar, vilket ökar stängslets täthet. Beskärning på våren kommer att minska antalet vita blommor. Om ditt mål är att få ett vintergrönt staket tidigt är beskärning ett måste på våren.